Salomon

218 tekstów – auto­rem jest Sa­lomon.

Nici

to co nas dzieli to przepaść
a łączy most nad nią
za­pad­nie się nie raz
nie zat­rzy­mam tego

będę spoglądać gdy odchodzisz
jak­by Cię czort po naglił
- a niech cię diab­li -
za­wołam po cichu
choć ko­nać z rozpaczy
za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 02:50

To nie to że jes­tem nie czuły, za nic mam życie jeśli nie jest ludzkie a bes­tial­skie, bo gar­dze ta­kimi pot­wo­rami i nic już nie spra­wi, że inaczej zechce spoj­rzeć im w oczy, i nie splunąć w twarz pat­rząc, jak zdławią ślinę w przełyku już wiedząc, co cze­ka za drzwiami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 lipca 2017, 16:35

* * *

cóż jeszcze mogę ci zabrać
jeśli oblężone już serce
a od­dech cze­ka na swoją kolej
cały czas nieus­tannie zdo­bywać muszę
by nie za­pom­niało ciało
a dusza nie błąkała się
jak za­pom­niane wzgórze
daw­no zdo­byte i nie podbijane
zachodzi w niepamięć 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 17 lipca 2017, 01:32

Nim Nadejdzie Lato

zaśpiewaj mi piosenkę
tą naj­piękniej­szą ze wszystkich
ja­kie znasz
zag­raną me­lodią duszy
aniel­skich harf brzmienia
odziane szkłem

na­syć zmysły
by nie szu­kały po omacku
spełnienia w ziar­nach szczęścia
roz­sy­pane­go po ziemi jak piaski
wi­doczne led­wo dla serca
uk­ratki chwil

usiądzmy na pniu ścięte­go dębu
roz­gla­dajac się wzrokiem
wodząc nim
poszu­kując gwiazd
by spot­kać się spojrzeniem
od­daw­szy naj­cenniej­sze z prawd dotyku
kruszące lody
os­tatki mostów
między nami 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 lipca 2017, 22:41

sierpniowe niebo

stoisz tu teraz
w miej­scu gdzie trzeba
i pat­rzysz w niebo
cze­kasz na wiatr
co por­wie drzewa
prze­goni chmury
na­dal beztrosko
tak mi­nie czas
co po­wiesz świecie
nie na­dasz sygnału
znów przyj­dzie jesień
a z nią ulewa
dzi­siaj spokojem
zas­koczy liści przemarsz
krew nie spłynie już
po ziemi tej
hołd składam do nieba 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 lipca 2017, 15:34

War­to jest mieć nie wy­pat­rzo­ny język gdy in­nym odjęło mowę. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 11 lipca 2017, 17:48

Są niez­na­jo­mi którzy po­ja­wiają się na chwilę stąpnięciem pal­ca w wodę po­ruszają całe wnętrze roz­jaśniająć głębi­ne za­pom­nianych uczuć, są zna­jo­mi którzy są w nas wzrośnięci przyz­wycza­je­niem że aż nic w nich nie może nas zdzi­wić i nie nudzą nas jak chleb, ale jed­ni i drudzy uczą nas, nas samych. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 lipca 2017, 23:04

* * *

jak inaczej mam powiedzieć
że pot­rze­buje jej do­tyku
by uga­siła pożar
który płonie w mo­jej duszy
nim sięgnie naj­wyższe­go piętra sfer
pochłonie mnie i spa­li żywcem

jak oz­najmić chęć
wyp­ra­wy w dziewiczy rejs
w niez­na­ne jeszcze miejsca
by ciało [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 3 lipca 2017, 02:57

* * *

[...]
- Pa­miętasz jak by­liśmy dziećmi i bez­tros­ko cze­ka­liśmy na wa­kac­je, a one tak szyb­ko mi­jały a za ro­giem już była szkoła.
Życie cza­sem mi­ja szyb­ciej niż wa­kac­je, gdy sma­ku­je le­piej niż jej us­ta o po­ran­ku budząc nas ze snu.
[...] 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 3 lipca 2017, 02:32

* * *

słucham cię jak do mnie mówisz
jak wiatr w głuchą noc
bez gwiazd
szep­cząc na uszko swo­je tajemnicę
jak śpiew nimf
dookoła kołysze

po­wiewać możesz mi wszystko
księżyc mi świadkiem
niech skar­ci gdy kłamie

za­nuć tą piosnke
ok­rytą prawdą
jak lnem koc
tak chłod­no ci jest
prze­ziębisz się
ok­ryj jaśmi­nową skórę

nie przes­ta­wać chce
na­pawać się dotykiem
tra­wy bo­so stopami
stąpać po nich do rana

słon­ko obudzi
za­nim ko­gut zapieje
poz­bieram ci kwiecia
na wianek
za­pachów za dnia 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 lipca 2017, 02:35

Salomon

" Dajmy szansę każdemu dniu stać sie naszym najlepszym "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

21 lipca 2017, 10:33Salomon sko­men­to­wał tek­st Namaluj mnie ze słów, bez­bar­wnych, [...]

18 lipca 2017, 17:30yestem sko­men­to­wał tek­st To nie to że [...]

18 lipca 2017, 16:41Salomon sko­men­to­wał tek­st Mój ro­zu­mie.. Mądre­go uda­jesz. A po­ległeś, [...]

18 lipca 2017, 16:27Salomon sko­men­to­wał tek­st ... na­reszcie do­sięgnął gwiazd... [...] 

18 lipca 2017, 16:24Salomon sko­men­to­wał tek­st Za każdym mu­rem stoi [...]

18 lipca 2017, 16:23Salomon sko­men­to­wał tek­st Coraz częściej spo­tykam ludzi, [...]

17 lipca 2017, 13:53Pankreator sko­men­to­wał tek­st cóż jeszcze mogę ci [...]

15 lipca 2017, 23:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nim Na­dej­dzie La­to

15 lipca 2017, 22:56MyArczi sko­men­to­wał tek­st sierpniowe niebo

15 lipca 2017, 22:39Salomon sko­men­to­wał tek­st sierpniowe niebo